DISCLAIMER

DISCLAIMER M.B. BUDGETBEHEER - mbbudgetbeheer.nl

Bij het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de onderstaande door M.B. Budgetbeheer gehanteerde disclaimer.

DISCLAIMER WEBSITE M.B. BUDGETBEHEER - WWW.MBBUDGETBEHEER.NL (per 1 april 2017)

De informatie op deze website dient uitsluitend ter ondersteuning van de financiële dienstverlening door M.B. Budgetbeheer; deze website wordt beheert door M.B. Budgetbeheer, ook genoemd als “MB Budgetbeheer” of "mbbudgetbeheer.nl", URL www.mbbudgetbeheer.nl, handelsnaam van M.B. Budgetbeheer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57721262, gevestigd aan de Haddingestraat 28 te Groningen. M.B. Budgetbeheer heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het opstellen van alle informatie op deze website, doch kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit hiervan. Er kunnen derhalve ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Elke aansprakelijkheid in deze wijst M.B. Budgetbeheer nadrukkelijk van de hand. Tevens wijst M.B. Budgetbeheer er op dat de informatie op deze website niet bedoeld is als vervanging voor deskundig advies. M.B. Budgetbeheer kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

M.B. Budgetbeheer, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het bekijken van deze website via het internet. M.B. Budgetbeheer behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van M.B. Budgetbeheer, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.